Загальна інформація про компанію

 
Повне найменування компанії: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА»;
місцезнаходження: 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус А
код за ЄДРПОУ 14080209

Компанія була заснована 14 грудня 1993 року в місті Харкові. У травні 2011 року компанія була реорганізована в приватне акціонерне товариство.

Статутний фонд компанії становить 10 000 тис.грн.

З моменту створення і до теперішнього часу  Акціонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА»  свої цілі вбачає у   найбільш якісному задоволенні потреб фізичних та юридичних осіб у послугах страхування з ризикових видів.

Компанія володіє 18 безстроковими ліцензіями на право здійснювати наступні види страхувания:

у формі добровільного:

 • страхування від нещасних випадків
 • страхування наземного транспорту ( крім залізничного)
 • страхування повітряного транспорту
 • страхування вантажів та багажу
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 • страхування майна
 • страхування інвестицій
 • страхування фінансових ризиків
 • страхування кредитів
 • страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій
 • страхування відповідальності перед третіми особами
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 • страхування здоров?я на випадок хвороби;
 • страхування водного транспорту
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
 • страхування залізничного транспорту
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров?я)
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Серед основних завдань, які компанія ставить перед собою сьогодні – подальше  якісне удосконалення продуктів,  послуг та сервісу для клієнтів.

Відомості про персональний склад органів управління компанії:
Підченко Олексій Юрійович – Голова Правління
Плинда Ярослав Вікторович – Голова Наглядової ради
Бережний Сергій Анатолійович – член Наглядової ради

Жодна фізична чи юридична особа не володіє істотною участю в компанії.
Члени Правління не мають у власності акцій компанії.
Жодна особа не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії.
Компанія не має відокремлених підрозділів.

АТ «СК «ВАРТА» на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надає інформацію щодо діяльності компанії, зокрема, і інформацію, визначену частиною 1 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Додатково до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги АТ СК «ВАРТА» надає йому інформацію, визначену частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

КОНТАКТИ:
Україна 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус А
Телефон: +38(044)3383260
Е-mail: sk_varta@emitent.net.ua