Статутні документи та положення

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі…)

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі…)

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариством


Принципи (кодекс) корпоративного управління товариством (далі…)

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства


Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (далі…)

Положення про органи управління товариства


Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (далі…)

Статут товариства


Статут товариства, зміни до статуту (далі…)